Cemi

 Systemy Parkingowe


Dobór oferty i wycena:

- informacja o stosowanych rozwiązaniach w systemach parkingowych
- dopasowanie odpowiednich urządzeń do potrzeb klienta
- przygotowanie projektu i planu sytuacyjnego
- opis wdrażanych rozwiązań
- przygotowanie oferty

Sposób wyboru urządzeń parkingowych:

- rodzaj: Parking abonamentowy, rotacyjny (biletowy), zaporowy , dedykowany.
- typ i miejsce: Hotel, szpital, centrum handlowe, biurowce, osiedla, lotniska.
- wielkość i rotacja: Urządzenia dobieramy tak by czas eksploatacji był większy niż 5 lat.
- cena: Przedstawienie odpowiednich rozwiązań do potrzeb i szacowanego zysku.

Usługi

Wsparcie:

- zapewniamy pełne wsparcie sprzedawanych produktów
- dodatkowe szkolenia personelu i osób zarządzających
- zdalana analiza problemu/zadania i wspólne jego usunięcie
- zmiany konfiguracji
- administracja systemem
- bezpłatne materiały ekploatacyjne w okresie gwarancji
- papier biletowy
- papier paragonowy
- przyciski i inne

Infolinia: 505 233 006 czynna 24/h

Przeglądy Serwisowe:

Przeglądy serwisowe wykonywane są kompleksowo łącznie z czyszeniem użądzeń wewnątrz i zewnącz. Co zapewnia przyjemne i wygodne urzytkowane naszych urządzeń.
serwisowi podlegają:
- szlabany
- terminale i kasy automatyczne
- oprogramowanie
- stacje robocze
- Systemy baz danych wraz z wykonaniem kopii bezpieczeństwa

* serwisy wykonywane są według dokładnie ustalonej procedury

Instalatorskie:

- wykonanie instalacji elektrycznej i informatycznych LAN
- instalacja systemów parkingowych na istniejącym okablowaniu
- wdrożenia i szkolenia systemów parkingowych

Audyt:

Przed wykonaniem każdej instalacji systemu parkingowego wykonujemy audyt, tak by system został zainstalowany wygodznie dla użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami.