Cemi

 

Systemy Parkingowe

Specjalizujemy się w tworzeniu funkcjonalnych systemów parkingowych, wśród których oferujemy chociażby:

 • bileterki, służące do wydawania biletów, kontroli ruchu za pomocą kamer czy zarządzania liczbą pojazdów w strefie,
 • urządzenia wyjazdowe, mogące obsługiwać wiele cenników, a także karty abonamentowe,
 • sprzęt płatniczy, służący przede wszystkim do pobierania opłat zarówno w bilonie, jak i za pomocą karty kredytowej,
 • kasę automatyczną, dedykowaną do obsługi płatności na większe kwoty, z wykorzystaniem także modułu PayPass,
 • oprogramowanie CemiPark.


Bileterka Terminal Parkingowy XLT - Bileterka
Karta Katalogowa XLT.pdf
Wyjazd z parkingu Terminal Parkingowy XLR - Wyjazdowy
Karta Katalogowa XLR.pdf

Terminal Parkingowy - Płatniczy
Karta Katalogowa XLRW.pdf

Terminal Kontroli Dostępu XL
 
 
Terminal Kasowy Program CemiPark
Program CemiPark Oprogramowanie CemiPark
Zarządzanie.pdf

Kontrola dostępu

Jedną z naszych opcji produktowych są urządzenia służące do kontroli dostępu. Należą do nich:

 • czytniki kontroli dostępu, a także RCP,
 • sterowniki automatu wrzutowego, służące przede wszystkim do obsługi płatnych toalet w miejscach publicznych,
 • oprogramowanie RCP, pozwalające na skuteczną rejestrację czasu pracy.

Dzięki nim możliwe jest kontrolowanie osób wchodzących do pomieszczeń publicznych, a także firmowych, dzięki którym możliwe jest zminimalizowanie dostępu osób niepowołanych oraz kontrola liczby wchodzących i wychodzących.LXR - Czytnik kontroli dostępu i RCP
LXW - Sterownik Autoamtu wrzutowego - system płatnych toalet
Oprogramowanie RCP

Artykuły dodatkowe

Oprócz systemów parkingowych oraz urządzeń kontroli dostępu, umożliwiamy również zakupów artykułów dodatkowych, wśród których wybrać można produkty do:

 • inteligentnego rozpoznawania tablic pojazdów,
 • rejestracji zdjęć z przejazdu,
 • centralnego zarządzania parkingami.

Poprzez zastosowanie oferowanych narzędzi oraz oprogramowania możliwe jest nie tylko skuteczne i szybkie zarządzanie nawet kilkoma obiektami jednocześnie, które są umiejscowione w różnych lokalizacjach. Dają one również bezpieczeństwo oraz przyspieszają obsługę osób z nich korzystających.LPR - system rozpoznawania tablic pojazdu
VideoSerwer - rejestracja zdjęć z przejazdu