Systemy Parkingowe

Terminal Parkingowy XLT - Bileterka Bileterka
Terminal Parkingowy XLR - Wyjazdowy Wyjazd z parkingu
Terminal Parkingowy XLRW - Płatniczy Czytnik Biletów
Terminal Dwustronny "Jarek" Bileterka   Czytnik Biletów
Terminal Kontroli Dostępu XL
Kasa Automatyczna
Terminal Kasowy Program CemiPark
Oprogramowanie CemiPark Program CemiPark

Kontrola dostępu

LXR - Czytnik kontroli dostępu i RCP
LXW - Sterownik Autoamtu wrzutowego - system płatnych toalet
Oprogramowanie RCP

Artykuły dodatkowe

LPR - system rozpoznawania tablic pojazdu
VideoSerwer - rejestracja zdjęć z przejazdu